DENETİM HİZMETLERİ

Denetim Hizmetleri

N

İşletmeler İçin Hijyen Kontrol ve Mutfak Denetimleri

Her insan sağlıklı, temiz bir ortamda yaşamak ve güvenli besin tüketmeyi ister. Sağlığımızı korumamız ve sağlıklı bir yaşam sürmemiz yalnızca bize bağlı değildir. Bireyin ve toplumun sağlıkla ilgili konularda dikkatli ve duyarlı olması, sağlığa zararlı olacak etkenleri ortadan kaldırmaya özen göstermesi gerekir.

Güvenli gıda kavramı hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri haline gelmiştir. Değişen yaşam şartları ve sosyal yaşantıdaki hareketlilik nedeni ile bireyler en az bir öğünü ev dışında tüketmek durumunda kalmaktadır. İşletmeler hizmet verdikleri grubun besin ihtiyacını karşılamanın yanında onlara en ideal, kaliteli ve sağlıklı ürün ve hizmeti sunarak farklılık yaratmaya çalışmaktadırlar.

Özellikle toplum sağlığı ile yakından ilgili olan yiyecek-içecek (otel,restoran,okul ve üretim  gibi) sektöründe görev alan kişilerin bu özeni daha fazla göstermeleri gerekmektedir. Çünkü onlar hizmet sundukları kişilerin sağlığından birinci derecede sorumludurlar. Sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun verilen hizmet kaliteyi arttıracağı gibi, hizmet alan kişilerin çeşitli hastalık etkenlerinden korunmasını da sağlayacaktır.

Toplum sağlığının korunmasında önemli olan sanitasyon ve hijyen kurallarının yiyecek – içecek sektöründe çalışanlar tarafından çok iyi bilinmesi, uygulanması ve alınan korunma tedbirlerinin yüksek standartta olması gerekir. Aksi takdirde sağlığımız için gerekli olan yiyecekler, onları hazırlayan kişilerin yanlış temizlik alışkanlıkları ve uygulamaları sonucunda fiziksel, kimyasal maddelerle ve mikroorganizmalarla kirlenerek tüketimi yapan kişilerin hastalanmasına, zehirlenmesine hatta ölümlere neden olabilecektir.

Denetimlerde göz önüne alınacak kontrol noktaları ana hatlarıyla şunlar olmalıdır;       

 • İşletme hijyeni
 • Çapraz bulaşma noktaları
 • Kritik Kontrol Noktalarının Kontrolü
 • Personel hijyeni ve sağlık kontrolleri
 • Alet-ekipman uygunluğu
 • Personel alanlarının kontrolü
 • İşletme yapısal özelliklerinin uygunluğu
 • Depolama şartları
 • Sevkiyat şartları
 • Kullanılan kimyasalların uygunluğu
 • Pest kontroller
 • Ambalaj malzemelerinin uygunluğu
 • Çevresel faktörlerin etkisi
 • Atıkların kontrolü
 • Ziyaretçi kontolleri
 • Laboratuvar analiz desteği (Ürün analizleri, Personel hijyen kontrolleri/Yüzey hijyen kontrolleri)

Denetim periyotlarımız sizin talebiniz doğrultusunda belirlenmektedir. Tespit edilen uygunsuzluklar ve riskler üst yönetime rapor olarak sunulur. Böylece yapılan denetimin etkinliği arttırılmış olur. Bu raporda tespit edilen uygunsuzlukların tanımı, işletme için oluşturduğu riskler ve müşteri ve çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri belirlenir. Alınması gereken önlemler tavsiye niteliğinde ilgililere sunulur.

 

Diğer Denetim Hizmetlerimiz

N

Okul Mutfak Denetimleri

N

Restoran Denetimleri

N

Otel Denetimleri

N

Üretim Yeri Denetimleri

N

Evde Mutfak Denetimi